Menu

Hjem

Oversiktsbilde av Hordvik havn

Om Hordvikhavn Båtlag (HHB)

Ønsker du båtplass i Hordvikhavn?

Se Hordvikhavn nyheter (meny opp til høyre i bildet) for mer info.

 

 

Hordvikhavn Båtlag (HHB) ble stiftet i mai 1969.
Båtlagets formål er å samle eiere av småbåter og ivareta felles interesser i distriktet Åsane nord.

 

Vedtak om opptak av nye medlemmer blir foretatt av HHB styre. Ved slutten av hvert år vurderer styret om nye medlemmer blir invitert. Det vil da bli et skriftlig tilbud. En invitasjon om medlemskap sendes de søkerne som har stått lengst på venteliste (ansiennitetsprinsippet).

Om personvern

For å kunne administrere medlemskapet, båtplassene og vaktordningen mv. er det nødvendig å registrere følgende personopplysninger om medlemmene: Navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, båttype og båtplass. Dette gjøres gjennom foreningens web-baserte havneadministrasjons- og medlemssystem, og sikrer at alle medlemmer får tildelt medlemsnummer, kan ta del i medlemsfordelene, og slik at foreningen kan kreve inn kontingent og avgifter. 

Navn, adresse, telefonnummer, e-post adresse, båttype og båtplass vil også deles internt mellom medlemmer i Hordvikhavn Båtlag (havnelister, vaktlister, opplagslister, årsmøteprotokoll, oppslag i vaktboden mv.). Alle medlemmer har rett til innsyn i egne personopplysninger som lagres, og både rett og plikt til å oppdatere personopplysningene gjennom foreningens havneadministrasjons- og medlemssystem. Dersom medlemmer ønsker å reservere seg mot registrering eller deling av personopplysninger må dette meldes skriftlig til Hordvikhavn Båtlag.

 

Litt info og statistikk med hensyn til medlemsoversikt
Pr. mars 2018 har laget 175 medlemmer og 163 av disse har båt i havnen.

 

Vedlikehold

Litt om vedlikehold i havnen; Det ble i slutten av 2014 etablert 3 stk 'selvgående' faste dugnadslag for faste arbeidsoppgaver. Tanken er at vi da får grupper som vet hva de skal gjøre, og som selv kan styre fremdrift på eget ansvarsområde. I høst har vi etablert to lag ('Undervannslag # 1 og # 2') som er ansvarlig for alt som har med fortøyninger av havneanlegget. Ett lag som er ansvarlig for vedlikehold av den delen av havneanlegget som er over vann ('Overvannslag'). Vi har fra før et lag som har jobbet som kranførere etter dette prinsippet i en årrekke.

Man ønsket også å etablere ytterligere ett lag som er ansvarlig for vedlikehold og orden av uteområdene på land, som f. eks bygningsmassen som laget's hytte, boss-/kjemikalieboden og vaktboden, kaiområdene, slå gress, male, høytrykkspyling av områdene og vasking og oljing av gangveger. Det 'Grønne laget' ble etablert tidlig i mai 2015, og på det første møtet kom det hele 17 stk interesserte medlemmer. Veldig positivt og masse gode ideer kom fram under innledningsmøte og den seinere befaringen i havnen.

Kontaktdetaljer

 

 
60°51′N
05°32′E

Hordvikhavn Båtlag , Steinestøvegen 715, 5108 Hordvik, Norway
styret@hordvikhavn.org

Fasiliteter